Qualitat i Medi Ambient

La nostra política de gestió integrada

Enertika – Enginyeria de Serveis i Eficiència Energètica. Especialistes en serveis i solucions de valor per a l’eficiència energètica, generació distribuïda i renovables.

Grup Enertika ha elaborat un Sistema de Gestió d’aplicació a tots els Projectes i Activitats que s’executin en l’organització. L’acompliment del sistema de gestió és:

“Desenvolupament d’activitats de disseny, reducció i gestió de projectes d’eficiència, generació distribuïda i renovables”

La Política de Gestió Qualitat i Medi Ambient del Grup Enertika contempla els següents principis generals:

Revisió del 20 de febrer de 2019 [Versió 2]

Francesc Tarongí, CEO Grup Enertika