reduir emissions co2 indústria

Reduir les emissions de CO2 de la teva indústria: cinc solucions

Avui al blog d’Enertika parlarem de les cinc solucions més efectives per reduir les emissions de CO2 de la teva indústria. Des d’aquelles que requereixen una baixa inversió a aquelles més potents i substancials. Si vols saber com pots descarbonitzar la teva empresa, no dubtis en llegir-te aquest article.

Per què hauries de reduir les emissions de CO2 de la teva indústria?

Iniciar la transició energètica ja no és una opció per la indústria davant el Pacte Verd Europeu. Per què? Bàsicament, s’aplica la política de qui contamina paga. Si els sectors més contaminants com les aerolínies, plantes industrials o centrals elèctriques, contaminen més de l’establert pel pacte hauran de comprar els permisios d’emissions per tona de CO2.

Això es fa possible amb els drets de comerç d’emissió, que funcionen en fora de subhasta, i, per tant, els preus d’aquests permisos es regulen segons les lleis d’oferta i demanda. Així que més els hi val a les empreses començar a reduir les seves emissions, si no volen exposar-se a aquest risc. En conclusió, és un incentiu econòmic per aconseguir, de manera definitiva, la proactivitat de les empreses.

impacte empreses petjada de carboni

Solució 1: Primer els treballadors i treballadores

Una de les mesures més econòmiques i accessibles i que suposen un win win per l’empresa i la seva plantilla, és el teletreball, molt instaurat a partir de la crisi sanitària. Mitjançant una modalitat híbrida, en la qual es combina el treball presencial i en remot, s’aconsegueix estalviar en la factura elèctrica, ja que part de la plantilla no estarà consumint.

Alhora, el fet que els treballadors i treballadores no haig d’utilitzar el transport, els suposa un estalvi important, i encara més avui en dia. L’empresa també pot implantar un pla de mobilitat de transport compartit amb el qual la plantilla s’organitzi per arribar a la feina en el mateix cotxe o facilitar algun vehicle per a grups.

teletreball estalvi

Solució 2: Tecnologies més eficients

La inversió en tecnologies més eficients té molts beneficis per la indústria: per una banda, l’estalvi de temps, ja que actualitzar la maquinària a temps i evitar possibles ineficiències mitjançant softwares de gestió energètica, farà que la producció no s’interrompi.

Per altra banda, s’estalvia en la factura energètica, perquè la inversió en tecnologies més eficients queda compensada de forma directa en les despeses de la indústria: produir més i millor amb el mateix temps. Finalment, i per descomptat, les tecnologies més eficients ajuden a reduir les emissions de carboni de la indústria.

Solució 3: Fonts renovables i fotovoltaica

Sens dubte, la forma més dràstica i efectiva de reduir les emissions de CO2 de la teva indústria són les renovables. És a dir, que els processos de producció de la teva empresa siguin proveïts mitjançant energia de fonts renovables, especialment la solar, la més assequible tant a nivell econòmic com a llarg termini.

A Enertika som especialistes en autoconsum fotovoltaic industrial, i sobretot, en contractes PPA, els quals permeten a les empreses disposar de plantes solars sense inversió inicial. Amb l’estalvi generat durant els 10 o 15 anys del contracte, l’empresa haurà estalviat prou per pagar la planta i passar a ser propietària.

renovables per reduir emissions

Solució 4: Mesures d’eficiència energètica i il·luminació sostenible

Les mesures per les quals les empreses solen començar, és per la substitució del sistema d’il·luminació convencional pel LED. La veritat és que la majoria d’empreses ja s’han passat a aquesta tecnologia fa temps, ja que és l’enllumenat més sostenible del mercat i que menys consumeix (després dels punts de llum naturals).

Altres mesures d’eficiència energètica de la indústria que contribueixen en la reducció de les emissions contaminants de les empreses són: l’optimització dels sistemes de climatització o d’aire comprimit.

Solució 5: Calcular la petjada de carboni

Finalment, l’essencial és calcular la petjada de carboni de la teva indústria. Identificar quines són les principals fonts d’emissions contaminants és el primer pas per establir objectius i complir amb els del Pacte Verd Europeu. El coneixement és poder, i sabent a què es deu la petjada de carboni podràs decidir per quina de les mesures anteriors començar.

reduir emissions co2 indústria

Tanquem l’article amb un breu repàs de les mesures: prioritzar l’estalvi dels treballadors i treballadores, apostar per l’energia solar i invertir en tecnologies més eficients, canviar a sistemes d’il·luminació LED i conèixer les principals fonts d’emissions de la teva empresa.

Si vols reduir les emissions de CO2 de la teva indústria, no dubtis en contactar amb nosaltres i evitar futures penalitzacions.