modalitats d'autoconsum

Modalitats d’autoconsum, tot el que has de saber

Avui al nostre blog parlarem de les diferents modalitats d’autoconsum fotovoltaic perquè puguis entendre i valorar quina s’ajusta més a les teves necessitats. Però, abans, fem un repàs de què és l’autoconsum. En poques paraules, l’autoconsum és la producció d’electricitat pel propi consum, concretament, l’energia generada mitjançant la teva instal·lació fotovoltaica. Ara sí, coneix les diferents maneres d’aprofitar el sol. 

autoconsumo fotovoltaico

Modalitats d’autoconsum

Existeixen dues modalitats d’autoconsum: la modalitat d’autoconsum sense excedents i la d’autoconsum amb excedents. La principal distinció entre ambdues és la seva relació amb la xarxa. Mentre que la primera està aïllada, és a dir, sense connexió física a la xarxa, la segona està connectada a la xarxa. 

*Aquestes modalitats s’estableixen ja a la Llei del Sector Elèctric 24/2013, de 26 de desembre i novament, a l’article 4 del RD 244/2019. Així es regulen les condicions d’autoconsum i s’habiliten les possibles configuracions per a les instal·lacions de generació distribuïda.

1. Modalitat d’autoconsum SENSE excedents

La primera modalitat d’autoconsum no té excedents, perquè això es produeixi són necessaris uns sistemes d’antiabocament. Aquests impedeixen que aquesta energia no consumida sigui injectada a la xarxa de transport o distribució. Dins d’aquesta modalitat existeix un únic subjecte; el consumidor. 

Sovint, en aquestes plantes solars s’hi instal·len sistemes d’emmagatzematge d’energia amb bateries, d’aquesta forma es pot gestionar de manera òptima l’energia davant els pics de demanda.

2. Modalitat d’autoconsum AMB excedents

En aquest cas, interessa que l’energia excedentària (no consumida) s’injecti a la xarxa. És a dir, una part de l’energia va destinada a l’autoconsum, i la resta és exportada a la xarxa, existint així dos tipus de subjectes; consumidor i productor. Aquesta modalitat s’aplica a dos tipus diferents d’instal·lacions de les quals parlarem en el següent punt.

A dia d’avui les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa són legals i qualsevol consumidor pot generar la seva pròpia electricitat. A més, després de l’eliminació de l’impost sol, llei amb la qual el consumidor havia de pagar un peatge corresponent a l’electricitat produïda, s’han millorat les modalitats d’autoconsum.

modalidades de autoconsumo

Tipus d’instal·lacions d’autoconsum amb excedents

Dins de la modalitat d’autoconsum amb excedents existeixen dos tipus d’instal·lacions: les que sí que s’acullen a compensació i les que no. Així que veiem a veure en què consisteixen i els seus principals avantatges.

Autoconsum amb excedents acollida a compensació

Aquest tipus d’instal·lació t’interessa si la planta solar està a la teva llar o indústria amb una potència instal·lada inferior a 100 kW. És fonamental aquesta condició per acollir-se a compensació. Mitjançant aquesta modalitat, la comercialitzadora compensarà a la teva factura elèctrica mensual l’energia abocada a la xarxa. Aquesta energia abocada és la que s’injecta a la xarxa quan el consumidor no la considera suficient per a cobrir els seus consums i opta per comprar energia de la xarxa.

Tal compensació es valorarà segons el preu mitjà del mercat horari menys el cost de desviaments o l’acord al qual s’ha arribat amb la comercialitzadora. A més, s’aplicaran els beneficis als quals es pugui acollir i els respectius peatges.

Autoconsum amb excedents no acollida a compensació

El requisit que ha de complir la planta solar en aquesta modalitat és tenir una potència instal·lada major de 100 kW. En aquest cas, l’energia excedentària s’injectarà a la xarxa, però no segons el règim de compensació, sinó que es ven directament segons el preu del mercat elèctric. Així que sí, l’energia produïda a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum també es poden vendre.

El funcionament d’aquestes instal·lacions és simple, l’energia que el consumidor no autoconsumeixi a l’instant s’abocarà a la xarxa i es vendrà de forma automàtica. 

modalidad de autoconsumo con excedentes

En conclusió, totes les modalitats d’autoconsum tenen els seus beneficis pel consumidor i la seva reducció de la factura elèctrica. Però per escollir quin és l’ideal per tu, hauràs de tenir en compte les teves necessitats energètiques com també la potència instal·lada de la teva planta solar. Sense més preàmbuls, si tens algun dubte o vols endinsar-te a l’autoconsum fotovoltaic, no dubtis en contactar amb Enertika.