Autoconsumo fotovoltaico con subvenciones

Programa d’incentius per la implantació de projectes d’autoconsum fotovoltaic

El passat 29 de juny es va publicar el RD 777/2021, el qual regula les bases per la convocatòria d’ajudes per a la implantació de sistemes d’energia renovable, tant elèctrics amb i sense emmagatzematge com tèrmics.

Les ajudes estan dividides en 6 programes i van dirigides a tots els sectors: empreses, administració, tercer sector i domèstic. La següent taula mostra com es distribueixen els programes per sector:

Actuació subvencionable

Sector

Programa 1

Autoconsum amb/sense emmagatzematge

Serveis

Programa 2

Autoconsum amb/sense emmagatzematge

Indústria

Programa 3

Emmagatzematge per a instal·lacions d’autoconsum ja existents

Serveis/Indústria

Programa 4

Autoconsum amb/sense emmagatzematge

Admin, residencial i tercer sector

Programa 5

Emmagatzematge per a instal·lacions d’autoconsum ja existents

Admin, residencial i tercer sector

Programa 6

Instalaciones térmicas renovables

Admin, residencial y tercer sector

En el cas de les empreses, les subvencions oscil·len entre el 15% i el 35% per a projectes d’autoconsum fotovoltaic, des d’empreses grans fins a les petites empreses, respectivament. A més de l’ajuda en la instal·lació de la solució d’autoconsum fotovoltaic, pots beneficiar-te d’una subvenció addicional per la retirada de cobertes de fibrociment amb amiant i instal·lació de marquesines fotovoltaiques.

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

35%

25%

15%

Per a confirmar la mida de la teva empresa, et facilitem una taula que descriu els condicionants en l’àmbit de personal contractat i volum de negoci.

Efectius

Volum de negoci

Balança general

Mitjana

<250

<ó = 50 milions EUR

<ó = 43 milions EUR

Petita

<50

<ó = 10 milions EUR

<ó = 10 milions EUR

Micro

<10

<ó = 2 milions EUR

<ó = 2 milions EUR

En canvi, en el cas del tercer sector, l’administració pública i domèstica, les subvencions van subjectes a un preu específic €/kWp instal·lat, el qual es troba definit per rangs de potència diferents. La taula següent et mostra un resum de les ajudes per mida:

Admin. i tercer sector

Residencial

P < ó = 10kWp

1000€ / kWp

600€ / kWp

10kWp < P < ó = 100kWp

750€ / kWp

450€ / kWp

100kWp < P < ó = 1000kWp

650€ / kWp

350€ / kWp

1000kWp < P < ó = 5000kWp

500€ / kWp

300€ / kWp

Recorda que també hi ha ajudes per emmagatzematge i instal·lacions tèrmiques renovables com aerotèrmia i geotèrmia!

Contacta amb nosaltres a pmenertika@enertika.com per demanar més informació i et trucarem, no esperis més.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *