ENERTIKA participa a la segona edició del Programa d’aprenentatge i mentoria iFest de la Generalitat de Catalunya.

Enertika llança el repte: Com podem aconseguir una energia més sostenible i social a través de l’Energia Col·laborativa?

 

L’iFest, és el festival de la disrupció, la ciència i la tecnologia per a joves, al talent present i futur, que en els propers anys tindrà l’oportunitat de fer les seves aportacions a la societat.

 

Es planteja que els joves puguin desenvolupar un repte real proposat per una empresa i realitzar un programa d’aprenentatge i acceleració que durarà 4 mesos aproximadament (des del mes d’octubre i fins desembre) i acabarà amb la realització d’un prototip real que haurà de defensar el dia de la celebració d’aquesta festa de la tecnologia, la innovació i l’emprenedoria que serà al mes de febrer de 2021 on tindrà lloc una competició en format Demo Day de presentació dels projectes, amb accés a reconeixements i premis.  

 

El repte plantejat per ENERTIKA es basa en que l’actual model energètic en que cadascun consumeix i compra la seva pròpia energia és un model rígid i poc democràtic en el que el consumidor a part de pagar no te cap possibilitat de fer una gestió proactiva que li permeti obtenir una energia més econòmica i amb un menor impacte mediambiental.

 

La Directiva 2018/2001 de la Unió Europea i el Reial Decret RD244/19 obre la porta a la figura dels prosumers (generadors/consumidors) i a l’autoconsum compartit dotant a les comunitats energètiques la capacitat de generar, consumir, emmagatzemar i vendre energia renovable.

 

Els estudiants deuran plantejar models d’Energia Col·laborativa definint la seva estructura tecnològica, l’esquema de relacions entre tots els actors del sistema, model de negoci que els faci viables tenint en compte les limitacions legals i reglamentaries, tot enmarcat en un cas pràctic que ens permeti avaluar el seu impacte social, econòmic i mediambiental.

Visita iFest.cat